Interactieve aanpak voor 'moeilijk' onderwerp

Wednesday, October 28, 2015

Mest werkt! Van deze positieve en ware boodschap dienden we een groot publiek te overtuigen. We gingen op zoek naar het juiste kanaal om deze content te verspreiden en kwamen uit bij een interactieve tentoonstelling. Het resultaat? Laagdrempelig en aantrekkelijk informeren we het grote publiek over mest, wat mest doet en waarom dat positief is. 

 

 

De Hooibeekhoeve is de proefboerderij van de provincie Antwerpen. De medewerkers houden zich bezig met diverse teeltmethodes, stalinrichtingen en testen allerhande apparatuur uit. Die kennis delen ze graag met landbouwers en geïnteresseerden via studiedagen, proefvelddemonstraties, praktijklessen en boerderijbezoeken. De voordelen van mest mochten van hen ook wel eens in de kijker worden gezet.

 


DE UITDAGING

 

Mest heeft een slechte naam. De media staan bol van de artikels over overbemesting en grondverontreiniging. De niet-geïnformeerde leek beschouwt bemesting door boeren in het beste geval als een noodzakelijk kwaad, in het slechtste geval als een regelrechte aanval op het milieu. Hoog tijd om het mestverhaal inhoudelijk beter te onderbouwen en het imago ervan op te krikken bij het grote publiek, via correcte content en informatie. Trouwens nodig, want mest is essentieel voor natuur en leven.

 

 

DE OPLOSSING

 

Gemeenten krijgen de kans hun inwoners te informeren over mest via de mobiele tentoonstelling die van begin tot eind focust op content. Koeienvlaaien klappen open en geven hun geheimen prijs. Een tijdsband toont de evolutie van het mestgebruik, infografieken geven mestcycli weer, regiokaarten hangen als puzzels aan elkaar. Bezoekers krijgen via een door een raspberry pi-installatie gestuurd scherm, alle mogelijke content. Op het eind kunnen ze een ‘selfie’ nemen van zichzelf en de mestkevers.

 

 

HET RESULTAAT

 

Het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van de Mest werkt!-tentoonstelling is in stijgende lijn. De tentoonstelling wordt aangeboden als een gebruiksvriendelijk bouwpakket dat bestaat uit praktisch in elkaar schuivende panelen. De koeienvlaaien leg je verspreid op de grond en ook het in elkaar klikken van de kaarten is kinderspel. Op dit ogenblik werken we nog een kleine module uit die de informatie op de kaart nog boeiender maakt.

 

 

 

Nog belangrijker dan het gebruiksgemak van de tentoonstelling, en de interessante content, zijn de positieve reacties van de bezoekers. De interactieve spelletjes drukken hen met de neus op de feiten. Objectieve informatie maakt plaats voor subjectieve interpretatie. De praktische proefjes zijn zeer interessant en zijn echte eye-openers. En de Aha-erlebnis is nooit ver weg.

 

 

 

 

Newsletter

Benieuwd naar de nieuwste trends in content marketing? Schrijf u in en ontvang onze newsletter in uw mailbox.