Return On Investment: 5 Belgische contentmarketingcases

19 april 2023

De ROI van een contentmarketingcase is niet eenvoudig te meten. Je moet immers het effect van je contentaanpak kunnen filteren uit het geheel van marketinginspanningen.

Maak kennis met vijf Belgische contentmarketingcases van de afgelopen jaren die een duidelijk zicht op hun Return On Investment konden berekenen.

1. Belisol: content die leads genereert

Ramen- en deurenspecialist Belisol gebruikt content om leads te genereren.

Via de site en een magazine wordt prospecten aangezet om hun gegevens achter te laten. Die worden vervolgens nauw opgevolgd door het salesteam.

Deze aanpak leidt tot 150 leads per week; daaruit komen 100 afspraken per week, die dan weer leiden tot 30 bestellingen per week. Vermits Belisol perfect weet welk budget die bestellingen vertegenwoordigen (maar dat niet communiceert), kan het intern perfect aantonen hoeveel het geïnvesteerde contentmarketingbudget oplevert.

Ontdek de case over Belisol

2. A.S.Adventure: Belgische pionier in content marketing

De Belgische lifestyle en outdoorretailer pionieerde met A.S.Magazine: het magazine wordt als loyalty product ingezet in de A.S.Adventure Stores. De klanten worden beloond voor hun aankopen en ze weten het magazine erg te waarderen; zo bewijst lezersonderzoek.

Dat toont aan dat lezers het magazine een gemiddelde appreciatiescore van 8,6 op 10 toekennen. Ze lezen gemiddeld 30 tot 45 minuten en 57% leest het magazine van voor tot achter. 8 op 10 van de lezers kijkt telkens uit naar het volgende nummer.

Deze recente cijfers geven nog niet mee wat de ROI van dit project is. Dat deed een analyse van de case van Explore More eerder wel. Explore More is het volledige loyaltyprogramma van A.S.Adventure en omvat naast het magazine ook een digital (met o.a. nieuwsbrieven) en een social luik. Onderzoek uit 2015 toont aan dat voor elke euro die A.S.Adventure investeert, het 26 euro terugkrijgt. Indrukwekkende cijfers!

Ontdek de case over A.S.Adventure

3. HOGENT: een geslaagd online initiatief

De Gentse hogeschool moest in 2020 door corona de opendeurdagen annuleren en vervangen door een online initiatief. Het zette daarvoor de eigen studenten en ex-studenten in. Zij waren beschikbaar voor chatgesprekken die geïnteresseerden moesten richting geven en hen overtuigen van hun studie- en hogeschoolkeuze.

Het zorgde voor 22.000 bezoekers op de website, goed voor meer dan 100 chatgesprekken per dag. In totaal verwelkomde de site in die periode 13,5% meer bezoekers dan precorona. Het leidde tot 15.527 ingeschreven studenten, een stijging met 5,37% tegenover het vorige academiejaar. HOGENT kon dus intern perfect berekenen wat de ROI van deze campagne was.

Ontdek de case over HOGENT

4. Orange: met nieuwe inzichten rekruteren

ROI berekenen betekent weten hoeveel je meer verkoopt, maar niet elk marketingdoel is gelinkt aan meerverkoop. Denk bijvoorbeeld aan rekruteringscampagnes die als bedoeling hebben geschikte medewerkers aan te werven.

Orange bevroeg zijn eigen medewerkers en kwam zo nuttige inzichten te weten. Die werden dan weer uitgespeeld in een contentcampagne gericht naar potentiële medewerkers. En met succes: het kon als gevolg daarvan meer dan 100 medewerkers aanwerven. In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt een indrukwekkend resultaat. Intern zal Orange ongetwijfeld in staat zijn om te bepalen wat het waard is om een nieuwe collega aan te werven en zo de ROI te bepalen.

Ontdek de case over Orange

5. AZ Damiaan: indrukwekkende employer branding case

Ook deze laatste case is een voorbeeld van employer branding en rekruteringscommunicatie. Ziekenhuis AZ Damiaan in Oostende had 35 openstaande vacatures die maar niet ingevuld raakten. Het bedacht daarom de reality reeks Ostenders die via social media werd verspreid.

Het zorgde ervoor dat het aantal sollicitanten van gemiddeld 7 per maand naar gemiddeld 459 steeg. En dat er op het einde van de campagne geen enkele vacature meer openstond. Ook hier is het ongetwijfeld haalbaar om de exacte ROI van het project te bepalen.

Ontdek de case over AZ Damiaan

Lezersonderzoek kan inzicht geven in de appreciatie van jouw contentmarketinginitiatief en je zo dichter bij het berekenen van je ROI brengen. De Custometer kan hier een hulpmiddel zijn.

Meer over de Custometer

Hoe bereken je de ROI van content marketing?