Duurzaamheidsverslag Lidl België wint prijzen op Awards for Best Belgian Sustainability Reports

3 maart 2021

Lidl won tijdens de Awards for Best Belgian Sustainability Reports de prijs voor Best Impact Sustainability Report en Best Creativity & Originality. Twee mooie bekroningen van de nauwe samenwerking tussen Lidl, Sustenuto en Custo-lid Magelaan. Lidl koppelde zijn doelstellingen aan verifieerbare cijfers en kleurde de resultaten met groene, rode en witte verkeerslichtjes. Drie redenen hoe Magelaan het verschil maakte.

1. Overleggen met de klant

Lidl verzamelt het basismateriaal samen met Sustenuto, de partner voor strategisch advies rond duurzaamheid. In nauw overleg met beide partijen gaat Magelaan op zoek naar de accenten die Lidl wil leggen. Een selectie maken uit het overgrote aanbod aan data is noodzakelijk, want een duurzaamheidsverslag hoort vooral te worden gelezen. Beknoptheid – in al zijn volledigheid – zorgt daarvoor.

2. Structuur opbouwen

We (Magelaan) bekijken hoe we de structuur van Lidl een plaats geven in het verslag. Hoe bouwen we de vijf pijlers – assortiment, business partners, milieu, medewerkers en maatschappij – op rond de vier stappen die Lidl telkens opnieuw neemt – visie & ambitie, strategie, controle en uitvoering? Wat zetten we op welke pagina, hoe verfijnen en verduidelijken we de doelstellingen en realisaties?

Onze copywriters zorgen voor een omslag van alle technische en complexe data en leveren een mooi en eenvoudig leesbaar verhaal af, ook in de vorm van verhalen en interviews.

We moeten sowieso voldoen aan alle wettelijke normen en aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals. Voor de tabellen achteraan in het duurzaamheidsverslag levert Sustenuto de inhoud aan, waarvan een aantal belangrijke KPI’s werden geverifieerd door Ernst & Young.

3. Visualiseren

In deze fase komt het creatieve Magelaan-team in volle actie. Onze lay-outers maken het duurzaamheidsverslag in de huisstijl van Lidl op en zorgen ervoor dat elk type lezer wordt bereikt. Daarvoor bieden ze de nodige variatie in lay-out, cijfers en feiten via infografieken, opvallende tussenpagina’s, afbeeldingen en illustraties.

Lidl koppelde zijn doelstellingen aan verifieerbare cijfers en kleurde de resultaten met groene, rode en witte verkeerslichtjes, die laatste voor de nog niet-opgestarte items.

Op de front- en backcover creëren onze ontwerpers een beeld waarin twee belangrijke principes van Lidl naar voren komen: de duurzame oorsprong van de producten en minder vervuiling door minder verpakking.

De frontcover toont een school vissen naast een plastic fles. Het beeld mondt op de backcover uit in een koraalrif en een zwemmend zeepaardje, allebei symbolen van het belang van duurzaamheid en milieubescherming. Het zeepaardje verankert zijn staart aan het logo van Lidl, en dat doet het alleen op plaatsen waar het zich veilig voelt.

Het juryrapport vat het mooi samen:

De jury waardeerde de mooie lay-out van dit korte verslag dat is toegespitst op doelstellingen en realisaties. Het is een goed evenwicht tussen een kort verslag aan de ene kant en volledigheid aan de andere kant. De vorderingen worden vergeleken met de doelstellingen. Het is gemakkelijk te lezen, transparant en eerlijk.

Mis geen enkele case van onze leden door je in te schrijven op de nieuwsbrief van CUSTO.