Voor jou voorspeld: content marketing in 2020

17 december 2019

Hoe evolueert content marketing in 2020 en wat worden de grote uitdagingen? Custo vroeg het aan enkele experts.

Welke trends zien we in 2020?

Karen Vandenbossche, BeContent: “De nood aan relevantie en de beschikbaarheid van data zorgt ervoor dat we nu nog staffere content strategieën met toegevoegde waarde voor de doelgroep moeten en kunnen maken. Hierdoor zien we ook het belang groeien voor niche content. Verder is het fijne uitdaging om als content marketeer na te denken over hoe we moeten communiceren met Generation Z en hoe we aan hun verwachtingen qua content kunnen voldoen. Ik denk hierbij aan purpose, diversiteit, genderneutraliteit, authenticiteit, geloofwaardigheid, beleving, …”

Pieter Berwaerts, Head Office: “Merken gaan hun medewerkers en hun beste klanten verder omhelzen en mét hen content maken. Weg van de grote vetbetaalde influencers: meer richting authenticiteit en spontaneïteit.”

Koen Denolf, The Fat Lady: “Ik zie een ontluikende volwassenwording in de Belgische markt. De meeste bedrijven hebben nu geëxperimenteerd met content marketing en zien in dat als ze dit tot een succes willen brengen, ze een volgende stap moeten zetten. Er is het groeiend inzicht dat er meer aandacht moet gaan naar strategie, budget en mensen om een ‘always on’ aanpak uit te rollen. Deze professionalisering zal leiden tot een andere focus in het werk dat gemaakt wordt, waarmee we hopelijk binnen een jaar mogen terugblikken op Belgische cases à la Geodan, een straffe Nederlandse case die met een an sich technisch topic toch een zeer breed publiek aanspreekt.”

Maarten Rottiers, Content Makers: “Voor 2020 verwacht ik dat kmo’s hun printbudget nog meer gaan verschuiven naar online. De bewustwording, en de bereidheid tot investeren, in gerichte targeting via social media om verschillende doelgroepen direct en persoonlijk te bereiken, en in korte social video’s, zal groeien. Ik verwacht in 2020 een verdere professionalisering van de online marketingstrategie, contentplanning en contentkwaliteit. LinkedIn en Instagram zullen belangrijker worden als kanaal. Content zal meer in kleine hapklare stukjes op maat van de doelgroepen gemaakt en verspreid worden.”

Frank Goetmaeckers, f-twee: “Communicatieafdelingen schrijven hun content steeds meer zelf. Tegelijk wordt monitoringsoftware vrij goedkoop en makkelijk te hanteren. Door de combinatie van beide zullen communicatieafdelingen meer kennis verwerven en harde doelstellingen opleggen aan de bureaus waarmee te werken. Daarnaast worden influencers beschouwd als fake news. Dit kanaal verdwijnt. En tot slot is er de comeback van de digitale nieuwsbrief.”

Michel Libens, Propaganda: “Er komt een verdere professionalisering van het vak in het algemeen: een beter begrip van wat content marketing is en wat het vooral niet is, meer aandacht voor (gedocumenteerde) strategie en plan, meer optimalisatie, meer besef van KPI en sales driven metrics, … We gaan verder streven naar premium content. Relevantie wordt steeds belangrijker, en gelukkig maar. Verder wordt Content Flow analyse het nieuwe ‘magic’. Marketeers gaan meer dan ooit denken in termen van content flow consumptie, welke flow in content consumptie leidt tot het gewenste resultaat en welke (kleine) verbeteringen in die flow leiden tot een (veel) beter resultaat. Dus: het belang van slimme CTA’s neemt toe en slimme content marketing teams die weten hoe data te combineren met top content worden powerhouses in hun bedrijf.

Pieter Vereertbrugghen, Cypres: “Het besef dat communicatie met ‘jouw publiek’ in de eerste plaats een langetermijnaanpak nodig heeft. Het gaat over opbouw van een bereik door het aanbieden van relevante content. Niet over korte termijncampagnes (lees ‘paid’ media). Dit vereist een volledig nieuwe mindset. Dit besef zal komen omdat de traditionele aanpak niet meer tot de gewenste resultaten leidt.”

Bart Lombaerts, SPYKE: “Content marketing ging de afgelopen jaren ofwel over het bereiken van mensen ofwel over het genereren van leads. Nu gaat om het ‘relationships’: hoeveel mensen uit je echte doelgroep bereik je? Hoe vaak komen ze terug? Hoe vaak kopen ze iets? Het gaat niet meer om bereik opbouwen, wel om een trouw bereik opbouwen. Merken worden – eindelijk – echt uitgever.”

Wat wordt de grote uitdaging voor content marketing in 2020?

Michel Libens, Propaganda: “Er komt een verdere uitholling van de term content marketing, een term die te pas en te onpas gebruikt wordt omdat dat ook in 2020 ‘on trend’ klinkt.”

Karen Vandenbossche, BeContent: “Als sector moeten we ons bezig houden met de positionering van het vak. Elk bureau claimt vandaag aan content marketing te doen. Maar begrijpen adverteerders nu echt wat een goede contentstrategie inhoudt en nog meer, wat de voordelen ervan zijn op lange termijn? Reclame- en contentbureaus zouden samen moeten gebrieft worden om aan een coherent en overkoepelend merkverhaal te bouwen.”

Bart Lombaerts, SPYKE: “Oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooien. Content marketing is booming en het is voor de doorsnee marketeer niet evident het kaf van het koren te scheiden. Wat is goed? Wat werkt echt? En wie kan me het beste helpen? Een verkeerde keuze van partner kan zorgen dat het geloof in content marketing verdwijnt. Ten onrechte. Een tip: content marketing is lange termijn. Ga dus niet voor one shots.”

Koen Denolf, The Fat Lady: “Voor de bedrijven die nog twijfelen: er is maar één route, goed of niet. Content marketing zit in de core van je bedrijf of merk, je kan dit niet half of slecht aanpakken. De grootste uitdaging voor bedrijven zal dus zitten in het komen tot dat inzicht en daar ruimte voor maken. Anders zal hun concurrent het wel doen en hen fluitend voorbijfietsen.”

Pieter Vereertbrugghen, Cypres: “De grote uitdaging zal ‘governance’ worden. Bedrijven zullen rond communicatie vernieuwde rollen en verantwoordelijkheden moeten toewijzen en werkprocessen uittekenen (het oude probleem van de silo’s). Dit zal een radicale ommezwaai van de rol van de afdeling Communicatie betekenen.”

Pieter Berwaerts, Head Office: “Doorgedreven marketingautomatisatie met triggers die een veelheid aan boodschappen omnichannel distribueren blijft in de praktijk vaak een dure zaak in een Mickey Mouse-markt als de Belgische.”

Frank Goetmaeckers, f-twee: “Zichtbaar blijven met digitale not-paid-for content. Daarnaast is de groeimarkt achter de rug. Er volgt een consolidatie, met veel lagere winstcijfers.”

8 inpirerende boeken over content marketing

Meer weten over content marketing?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief