Diversiteit en inclusie: cruciale aandachtspunten in content marketing

6 februari 2023

De marketingsector moet de hedendaagse gevoeligheden rond diversiteit begrijpen, respecteren en omarmen. Aangezien taal en beelden een bijzonder grote rol spelen in dat verhaal, mag content marketing uiteraard niet achterblijven. Het recent gelanceerde inclusiviteitscharter van o.a. ACC kan alvast een nuttige leidraad bieden.

Als marketeer onvoldoende rekening houden met diversiteit, blijft op vlak van inclusiviteit zelden zonder gevolgen. Stereotypen, op vooroordelen gebaseerde frames, eurocentristische perspectieven (de neiging om geschiedenissen en culturen van niet-Europese samenlevingen te interpreteren van een Europees perspectief) en andere representatieproblemen (zoals onachtzaam taalgebruik of homogene communicatieteams) sijpelen ook vandaag nog regelmatig door in het taalgebruik van communicatieprofessionals.

Zulke onnauwkeurigheden gebeuren meestal zonder kwade bedoelingen; dus zijn vooral bewustwording en een gezonde dosis zelfkritiek belangrijk. Zeker onder content marketeers, die natuurlijk dagelijks in de weer zijn met taal en beelden en per definitie werken in functie van hun – volledige – doelpubliek.

Wat is diversiteit?

Diversiteit is een gelaagd begrip, inclusief communiceren een pittige opgave: het is dan ook geen slecht idee om dankbaar gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen. Interessant in dat kader is het recent gelanceerde charter met richtlijnen voor de marketingsector.

Richtlijnen rond diversiteit

Vakorganisaties als ACC, BAM, Creative Belgium, UBA en UMA stelden eind 2022 een charter op rond diversiteit, gelijke kansen en inclusie. Het framework behandelt de wat- en waaromvragen, en geeft marketingmensen heel wat concrete richtlijnen om op een juiste manier aan de slag te gaan met deze soms beladen thematiek.

De boodschap van het charter is duidelijk. Communicatieteams moeten er alles aan doen om niemand uit te sluiten in en met hun content, en waken ondertussen best ook over hun eigen diversiteit. Dat laatste element mag niet zeker onderschat worden, want een representatief samengesteld team communiceert doorgaans op een meer inclusieve manier.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie