Wat is curated content en hoe kun je het op een juiste manier inzetten?

25 april 2023

Een blogpost van een concurrent of een quote van een thought leader uit de sector zonder bronvermelding copy-pasten op socialemediakanalen, dat is níét waar curated content voor staat. Maar wat betekent curated content dan wel? En waarom is het nuttig om content curation op te nemen in een contentmarketingstrategie?

Wat is curated content?

Curated content is content van een andere bron die in combinatie met een begeleidend commentaarstuk of extra context wordt gedeeld op een eigen digitaal platform.

Deze manier van content delen, kan verschillende vormen aannemen: een nieuwsartikel, een uitgelichte quote van een thought leader uit de sector, een boeiende infographic, … Dat een content curator er ook een opinie of een woordje uitleg aan toevoegt, of verschillende contentitems net verrijkt door ze te bundelen, toont duidelijk aan dat het om veel meer gaat dan content die louter overgenomen wordt met bronvermelding.

Content curation wordt doorgaans in de praktijk gebracht op sociale media, maar ook kanalen als een blog bieden mogelijkheden. Het gaat dan veeleer om meer arbeidsintensieve uitingen van curated content, maar een boekrecensie, een artikel met de resultaten van en een reactie op een studie of een toepasselijke bundeling van een reeks foto’s vallen in zekere zin ook onder deze paraplu. Het bijhorende commentaar kan dan zelfs vervangen worden door pakweg een uitgebreide samenvatting of een grondige vergelijking.

Waarom zou ik met curated content werken?

Merken of individuen kiezen voor zo’n proces van uitzoeken, filteren en verrijken om hun output (vaak) sneller en goedkoper te verruimen. Het kan bovendien helpen om zich bij hun klanten of publiek als een expert in de desbetreffende branche te presenteren.

Veel eigen content is fijn en de basis van content marketing, maar het is natuurlijk onmogelijk om alle nuttige en relevante inzichten die de ronde doen eigenhandig tot blogposts, infographics of educatieve video’s te kneden. Dankzij content curation krijgen (medewerkers van) bedrijven toch de kans om hun netwerk grondig te informeren en zo – als kennisspil én via het waardeverhogende commentaar – blijk te geven van expertise.

Aan de hand van (zorgvuldig uitgezochte, relevante) curated content kunnen merken niet alleen tijdswinst boeken, de output van hun Facebookpagina of LinkedInprofiel wordt ook gevoelig uitgebreid én gediversifieerd. Die extra content genereert engagement, levert netwerkmogelijkheden op en verlaagt tegelijkertijd ook de zelfpromotiegraad van een platform – wat de uitgedragen credibiliteit ten goede komt.

Wat is het verschil met andere content?

Hoewel de uitgezochte items natuurlijk niet van eigen makelij zijn, mogen ze niet gezien worden als onrechtmatig gedeelde of gestolen content. Bij content curation is het immers altijd de bedoeling om een link te voorzien naar de oorspronkelijke publicatie, de bron duidelijk te vermelden en de auteur – afhankelijk van de mogelijkheden op het sociaal medium in kwestie – te taggen. Doordat de curator de gedeelde content bovendien verrijkt met een vorm van commentaar, gaat het duidelijk om een aparte, zeer specifieke contentcategorie.

Wanneer kan ik curated content gebruiken?

Merken die inzetten op curated content, delen op hun digitale platformen idealiter ook een behoorlijke hoeveelheid eigen content. Een situatie waarin de content van derden overheerst, komt de merkidentiteit niet ten goede. Wie net zeer actief is wat de zelf ontwikkelde publicaties betreft, moet er anderzijds wel over waken geen overaanbod te creëren door ook nog eens uit te pakken met een heleboel curated content. Een juiste verhouding nastreven, is de boodschap.

Bij curated content rijst ook steeds de vraag om welke basiscontent het precies gaat. Een adequate merkkoppeling, waarbij de bron en de content overeenstemmen met de eigen activiteiten en waardevol zijn voor het doelpubliek, is een absolute must. Voor wie een reputatie hoopt op te bouwen als thought leader in zijn vakgebied, zijn naast de relevantie van de content ook de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de bron vanzelfsprekend belangrijke factoren. En om de content überhaupt te mogen gebruiken, is het geven van credits onontbeerlijk.

Welke types curated content bestaan er?

Curated content, en met name de arbeidsintensieve varianten, kan worden onderverdeeld in een reeks types of formats, die elk op een andere manier toegevoegde waarde genereren.

  • Aggregated content: Bepaalde verbanden leggen tussen allerlei contentitems via een format van aggregatie of verzameling, maar ook door een samenvatting te maken en de eventuele overeenkomsten of verschillen expliciet te benoemen.
  • Synthesized content: Een ranking opstellen van de items in kwestie of net een selectie maken van pakweg de tien belangrijkste zaken.
  • Trendspotting: Trends identificeren en duiden is eveneens een interessant type curated content, dat perfect geschikt is voor wie zich een rol van expert wil aanmeten.

Kortom, curated content bestaat er in vele vormen en maten. Creativiteit is allicht de bepalende factor om succesvol te zijn.

Veel meer info over de verschillende (arbeidsintensieve) formats, met heel wat voorbeelden

Hoe starten met contentrecyclage?

Mis niets over content marketing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief