De 7 meest gestelde vragen rond content marketing in België

14 december 2022

Content marketing wint steeds meer aan populariteit in België. Veel merken willen logischerwijs inzetten op deze duurzame marketingtool, maar zitten met heel wat vragen. Hier verzamelen we de vaakst voorkomende, met telkens een bondig antwoord.

Wat is content marketing?

De definitie van content marketing van het Amerikaanse Content Marketing Institute luidt als volgt: “Content marketing is een marketingstrategie waarbij je als organisatie attractieve en relevante content maakt, die je op een consistente manier verspreidt naar een welomlijnde doelgroep met als bedoeling om een consumentenactie te bekomen.”

Content marketing draait dus om het creëren van kwalitatieve content die waardevol is voor klanten en waarmee op die manier, eventueel op langere termijn, marketing- en/of communicatieobjectieven gerealiseerd kunnen worden.

Waarom is het zo belangrijk om aan content marketing te doen?

Het is niet ondenkbaar dat content marketing straks de enige overgebleven vorm van marketing zal zijn. Traditionele reclameboodschappen wekken steeds meer ergernis op bij de mediagebruiker, die bovendien liefst zelf bepaalt wanneer hij content consumeert. Daarenboven is er vandaag sprake van een information overload, een context waarin relevante en kwalitatieve content immens belangrijk is om het nodige engagement teweeg te brengen en zo de marketingdoelstellingen te verwezenlijken.

Op welke manier leidt content marketing tot verkoop?

Verkoop vormt de essentie van de marketingdoelstellingen. Klanten naar de website lokken en leads vergaren is vaak cruciaal met het oog op conversie, kwalitatieve content is daar (SEO-gewijs) een ideaal middel voor en leidt tevens veel sneller tot een duurzame relatie met de consument dan een traditionele advertentie. Content marketing is de tool bij uitstek om klanten doorheen de verschillende fases van de customer journey te loodsen.

Is content marketing ook relevant in een B2B-context?

De verwachtingen van de klantenzijde in een B2B-context komen sterk overeen met die in B2C. Klanten hebben altijd nood aan relevante content, misschien zelfs nog meer in het kader van transacties tussen bedrijven. Bovendien gaat aan een aankoopbeslissing in B2B vaak een lange lead time vooraf, wat je als bedrijf de kans geeft om daarin met content marketing actief te zijn.

Hoe werk je een contentmarketingstrategie uit?

Op een grondige manier bepalen wat de doelstellingen zijn, is een noodzakelijke eerste stap. Het allerbelangrijkste aspect van de strategie is allicht het definiëren van de content sweet spot: het raakpunt tussen de wensen en de noden van de doelgroep, die bovendien goed omlijnd en duidelijk omschreven moet worden, en de unieke waarde die het merk te bieden heeft. Vervolgens moeten de juiste keuzes gemaakt worden richting het redactionele draaiboek, de distributiekanalen en de inbedding van de content in de customer journey.

Als hulplijn bij het strategische denkwerk, en ook voor de uiteindelijke contentcreatie, is het geen slecht idee om een contentmarketingbureau onder de arm te nemen: een combinatie van interne en externe teamleden is meestal ideaal.

Daarnaast kan een contentmarketingopleiding je kennis over het domein bijspijkeren. Zowel UBA als BAM bieden in ons land gedegen opleidingen aan.

Kan videocontent nuttig zijn in content marketing?

Net zoals kwalitatieve teksten vaak betere resultaten genereren dan advertenties, zijn goede video’s doorgaans effectiever dan reclamespots. Er bestaan talloze voorbeelden van zeer relevante videocontent, in sommige gevallen vormt video zelfs de ideale tool om bepaalde informatie helder over te brengen. Content marketing wordt best gezien als een multimediaal gegeven.

Hoe kan je content marketing meten?

Er bestaan allerlei soorten metrics om de impact van content te meten. De consumptie van content, het delen ervan, en de impact op leads en sales zijn de voornaamste categorieën. Bij het monitoren van het succes van je contentmarketingstrategieën, is het belangrijk om steeds de link te maken met de vooraf bepaalde doelstellingen: enkel zo is het mogelijk om te meten wat je wil weten en dus de juiste metrics te selecteren. Om een goed overzicht te hebben, niet onbelangrijk richting eventuele noodzakelijke bijsturingen, is het aangeraden om die metrics te verzamelen in een dashboard.

Alles over podcasts weten?

Meer vragen over content marketing?

Mis niets over content marketing

Schrijf je in op onze nieuwsbrief