Alles of niets op #CMWorld 2016

Wednesday, October 19, 2016

Bezieler Joe Pulizzi trapte CM World 2016 af met een fors statement over content marketing: doe het goed of doe het niet. Maar hoe ‘doe’ je aan goede content marketing? We noteerden 5 verhelderende insights en een aantal inspirerende quotes om je op weg te brengen.

 

Dat content marketing voortdurend evolueert, merk je volgens Doug Kessler (Creative Director bij Velocity en begenadigd blogger – je kan hem volgen via @dougkessler) ook in de aanpak van het wereldwijde congres door de jaren heen.

 

Waar het bij CM World 2014 vooral ging om content marketing als ‘new kid on the block’ met veel enthousiasme over de verschillende nieuwe mogelijkheden, volgde in de editie van 2015 de desillusie (daarover kan je ook meer lezen in ons interview met Lee Odden).

 

Die desillusie gaf op haar beurt voeding aan een meer professionele aanpak – lees: niet langer content om de content produceren maar weldoordacht aan de slag gaan. Op de editie van dit jaar komt daar het onontbeerlijke ‘commitment’ bij: of je gaat 100 % voor content marketing of je doet het gewoonweg niet.

 

Be all in or get all out. There is no halfway.TWEET

Joe Pulizzi

 

 

Ann Hadley stelde het nog scherper:

 

Slow the *!%$ down and do your content marketing right – or don’t do it at all.TWEET

 

 

Wat ons bij de hamvraag brengt: wat is nu eigenlijk goede content marketing? Vanuit de verschillende sprekers en stellingen op CM World 2016, puurden we 5 pijlers die bijdragen tot een succesvolle content marketingstrategie en -aanpak.

 

 

PIJLER 1:
Purpose-driven

 

Doelgericht werken, het lijkt een zoveelste open deur. Maar het wordt interessant als je bedenkt dat de vraag die je jezelf moet stellen bij je content marketingstrategie niet is: ‘wat ga ik doen?’, maar wel ‘waarom ga ik iets doen?’. Het antwoord op die vraag biedt je veel meer inzicht in de weg die je moet bewandelen om succes te behalen.

 

If you understand your why you have lots of options for your what. Your what may change and grow, but your why never does.TWEET

Michael Jr.

 

 

PIJLER 2:
Resonance

 

Waar de voorbije jaren vooral gehamerd werd op ‘relevance’, is ‘resonance’ nu het nieuwe it-woord in content marketing. Relevantie is nog altijd cruciaal om goede content te kunnen maken, maar resonantie zorgt ervoor dat je publiek ook daadwerkelijk iets onderneemt.

 

Does your content make your audience want to get up and do something?TWEET

Joe Pulizzi

 

 

 

Een belangrijk element hierbij is ‘context’. Context zorgt ervoor dat je publiek niet alleen je content opmerkt; de juiste content op het juiste moment in de juiste format kan je publiek ook tot actie aanzetten. Maar dat is pas het begin van het verhaal, want je moet ook al die content samenbrengen in één ‘seamless omnichannel experience’. Met andere woorden, ongeacht welk kanaal je kiest, je moet steeds zorgen voor:

Good content in the right context and delivered in a consistent brand style and tone.TWEET

 

 

 

PIJLER 3
Distribution

 

Zelfs als je weet waarom je iets doet en hoe je doorheen de verschillende kanalen moet werken, gebeurt het toch nog vaak dat je content onopgemerkt voorbij gaat. Zo zou 75 % van alle content geen backlinks hebben (= links van anderen naar jouw content) en 50 % van alle content wordt nooit geshared.

 

Een slimme content marketeer weet ondertussen wel dat je je content moet promoten (lees in dat verband zeker ook onze post Meer ROI voor je social media), maar dat is niet het hele verhaal.

 

Before you create content, ask who will amplify this and why.TWEET

Rand Fishkin

 

 

Waar het dus écht om gaat, is de distributie van je content. Denk op voorhand na waar je content zal terechtkomen, in welke format, wie hem gaat lezen en waarom die persoon de content zou willen sharen. Stel jezelf die vragen vooraleer je je content begint te verspreiden. Als je antwoord hebt op die vragen, vergroten je kansen op succes immers aanzienlijk.

 

Distribution is an afterthought, but it should be at the forefront.TWEET

Ken Wincko

 

 

PIJLER 4
Manageable

 

Lees: neem niet meer hooi op je vork nemen dan je aankan zodat je de workload onder controle kan houden. Content marketing is een strategie en geen short-term campagne, dus moet je ervoor zorgen dat je voldoende reserves hebt.

 

Think of content marketing as a marathon, not a sprint.TWEET

Jennifer Walsh

 

 

Eén van de technieken die daarbij kan helpen, is het zgn. COPE ofte ‘Create Once Publish Everywhere’. Wat zoveel betekent als één goed stuk content op verschillende manieren op verschillende kanalen brengen om zo de impact te verhogen zonder (al te veel) extra inspanningen. Lees in dat verband zeker ook onze post Content repurposing.

 

 

PIJLER 5
Internal audience

 

Je collega’s uit andere departementen inschakelen, biedt enkel voordelen. Zij kunnen je enerzijds veel ideeën voor goede content bezorgen en anderzijds kunnen ze een grote rol spelen in de verspreiding van jouw content. Dat is een beresterke strategie die helaas nog te weinig wordt toegepast en waar je nochtans het verschil mee kan maken.

 

Pay attention to your internal audience. They are the most vital.TWEET

Carla Johnson

 

 

Verdwijnt content marketing?

 

Zoals Doug Kessler al aangeeft: content marketing wordt langzamerhand steeds volwassener. Doug stelt zelfs dat

 

Maturation essentially means the dissolving of the new thing into the core discipline of marketing.TWEET

 

 

Dat content marketing verdwijnt, lijkt een rare stelling, maar net zoals je geen seminars meer vindt over ‘Internet Marketing’, zal content marketing volgens Doug ook niet langer een apart vakgebied blijven. De fundamenten van content marketing sijpelen immers steeds meer door in de ‘gewone’ marketing, zoals bijvoorbeeld:

 

  • Vertrekken vanuit de noden van het publiek
  • Waarde toevoegen aan de conversatie met je publiek
  • Aandacht verdienen in plaats van te verwachten

 

Die elementen maken nu deel uit van marketing in zijn geheel. Content marketing mag dan volgens Doug verdwijnen, het heeft volgens hem wel gezorgd voor een ‘New and ImprovedTM’ marketing.

 

 

 

Mogelijk nog iets te voortvarend, maar zeker een relevant standpunt, of toch niet? Laat ons in de comments weten wat jij vindt van de 5 pijlers voor succesvolle content marketing en van de stelling van Doug Kessler!

 

 

comments

Newsletter

Benieuwd naar de nieuwste trends in content marketing? Schrijf u in en ontvang onze newsletter in uw mailbox.